La presència d’arbres a les ciutats no és negociable i el nostre objectiu és col·laborar per obtenir la màxima qualitat funcional estètica, estructurals, fisiològica, etc., mitjançant una gestió que minimitzi costos i treure el màxim profit de l’arbre com a element de vida: gestió eficient del bosc urbà.