SERVEIS D’ARBORICULTURA

Gestió i manteniment d’arbres.
Compromís en la qualitat i seguretat en els treballs d’alçada
Poda respectuosa amb l’arbre i la seva biologia, estructura, estètica, etc.


Entalla es basa en l’arboricultura moderna amb coneixements avançats de la biologia de l’arbre i les seves tècniques d’actuació. Conèixer l’arbre com a ésser viu i observar el seu entorn.


Una xarxa de reforç i cooperació entre professionals, permet realitzar tot tipus de projectes adaptant la capacitat d’actuació a la tipologia del treball.


Amb tot, l’arboricultor requereix d’una formació constant dins d’una àmplia i complexa biodiversitat. I així, de manera humil i prudent poder prendre la millor decisió a l’hora d’actuar.

SERVEIS

ARBORICULTURA I GRIMPADA D’ARBRES

 • Avaluació visual i diagnosi de l’estat de l’arbre
 • Poda respectuosa amb l’arbre tenint en compte l’espècie, morfologia, fisiologia, etapa de desenvolupament, etc.
 • Gestió i manteniment d’arbres vells
 • Plantació i transplantament d’arbres

TALA CONTROLADA

 • Tala controlada d’arbres de difícil accés
 • Disseny i col·locació d’ancoratges de sustentació
 • Retirada i neteja de restes vegetals del bosc

MANTENIMENT I GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE

 • Neteja i desbrossament de finques i boscos
 • Actuacions de millora forestal
 • Franges de protecció contra incendis

SENYALITZACIÓ I MANTENIMENT DE CAMINS I ITINERARIS

 • Recuperació, adequació i senyalització de senders
 • Manteniment d’àrees de lleure i zones verdes
 • Instal·lació de mobiliari

CONTACTE

Pere Junoy Pinadella, dedicat professionalment des de l’any 1996, en diferents àmbits del medi natural.

Telèfon de contacte 626525770

• Arborista amb Certificació professional en gestió i manteniment d’arbres i palmeres ornamentals (AGAJ0109) BOE
• Motosserrista, Certificació professional europea CS32
• Carnet d’aplicador i manipulador de productes fitosanitaris. Nivell Qualificat.
• Capacitació de tècnic de prevenció de riscos laborals